Rješavanje problema visećih dijelova kod 3D ispisa

Zoran Hercigonja

Abstract


Viseći dijelovi kao samostalne strukture nadograđene na podlogu ili prethodni sloj, sklone su uvijanju ili drugim deformacijama. Dakle, većina 3D aditivnih procesa proizvodnje poput FDM/FFF, SLS, EBM, LOM, PBIH3DP i STL predstavljaju u procesu kreiranja 3D proizvoda inkrementalno slaganje tankih, fleksibilnih slojeva. Problem visećih dijelova generički je termin za bilo koju „viseću“ strukturu (strukturu negativnog kuta). Ukoliko se radi o objektima čiji viseći dijelovi premašuju kut od 45°, potrebno je pribjeći korištenju potpornih struktura. Potporne strukture podrazumijevaju pasivnu strukturu koja nije dio ispisanog objekta, a daje mu strukturalnu podršku to jest onemogućava pojavu deformacije oblika. Upravo sve kompleksniji 3D modeli zahtijevaju mnoštvo visećih dijelova. Međutim, da bi se stvorio kvalitetan proizvod uz što manje otpada i pogrešaka potrebno je u ranim fazama projektiranja, vizualizirati potporne strukture pomoću softvera.


Keywords


3D ispis,viseći dijelovi, samostalna struktura, STL, modeli

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
x
Message